جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه

معرفی جشنواره 

 • مرحله 1. ثبت موضوع

 • مرحله 2. ارزیابی داوری

 • مرحله 3. نظرسنجی

 • مرحله 4. انتشار نتایج


 1. لطفا از نسخه به روز Firefox یا Chrome و یا IE نسخه 9 به بعد استفاده نمایید.
 2. ثبت اطلاعات آزمایشی توسط کاربر موجب کسر امتیاز از سایر طرحهای وی خواهد شد.

 

برنامه اجرای جشنواره

این جشنواره به صورت سه ماه یکبار و در فضای مجازی سامانه نوآوری دانشگاه برگزار می شود و در نیمه دوم ماه چهارم عملکرد های نوآورانه ای که با شاخص های اعلام شده بیشترین تطبیق را داشته باشد معرفی می گردند و در پایان هر سال از بین عملکرد های معرفی شده به عملکرد های نوآورانه برگزیده براساس رای کاربران در فضای مجازی و داوری شورای دانشگاه، جوایزی اهدا می گردد.
جشنواره در پنج مرحله انجام می‌شود:

 1. ثبت آثار در این مرحله تعداد سولات پیش بینی شده است خواهشمند است فرصت کافی و مناسب(حدودا 40 الی 50 دقیقه) برای تکمیل این بخش اختصاص دهید
 • عنوان موضوع : در این قسمت عنوان ارائه شده باید نمایانگر ابعاد،ویژگیها و قابلیتهای جدید در حوزه مورد بحث باشد لذا توصیه میگردد از عناوین تکرار شده در این حوزه پرهیز گردد
 • شروع و پایان ابتکار عمل باید حداکثر در یکسال گذشته باشد
 • در برنامه های نوآورانه اصل بر کارهای گروهی میباشد لذا درج نام اعضای گروه و میزان فعالیت در اثر ثبت شده بعنوان امتیاز ثبت تلقی میگردد
 • چارچوب های ارائه شده در فرم با در نظر گرفتن جهت گیری کل برنامه چهارساله دانشگاه تدوین شده است لذا توصیه می گردد نسبت به علامت گذاری آن با توجه به حوزه اثر بخشی، موضوع ارائه شده تعیین گردد، ضمنا ممکن یک اثر در چند حوزه اثربخشی داشته باشد
 • سوالات بخش پیش زمینه به منظور انعکاس مناسب ابعاد نظری اثر مثبت شده طراحی شده است لذا توصیه می گردد این بخش بعد از با روش فکری اعضای تیم در قالب تعداد کلمات درج شده بصورت گویا و موجز تکمیل گردد تا گروه محترم داوران امکان ارزیابی مناسب از آن را داشته باشند
 • سوالات بخش نتایج به منظور تعیین میزان کارایی و عمق تغییرات انجام شده یا مورد انتظار اثر ثبت شده طراحی شده است لذا توصیه می گردد با استفاده از شاخص های مورد قبول در حوزه مورد نظر اطلاعات درخواست شده تکمیل گردد
 1. داوری اولیه شامل بررسی طرحها از نقطه نظر محتوا و عملیاتی بودن فناوری بکار گرفته شده در طرح ، قابلیت تجاری سازی طرح، رعایت اصول و ساختا ر نگارش گزارش طرح و پرداختن به جزییات هر یک ازسرفصلهای طرح ارائه شده توسط کمیته داوری می باشد.
 2. اعلام کاندیداها در سامانه بصورت دو ماهانه شامل بررسی طرح از نظر نوآوری و سطح کاربردی طرح توسط کاربران در فضای مجازی
 3. رای گیری. امکان رای دهی به مدت یک ماه برای هر موضوع
 4. اعلام برندگان جشنواره و معرفی 3 طرح به عنوان پروژه های برتر درپایان هرسال
 • در مراسم جشنواره به هر گروه 5 دقیقه فرصت داده می شود که نتایج کار تیمی خود را که قالباً به تشریح بخش اعظمی از ایده اولیه است ارائه کنند
 • بررسی توسط شورای راهبردی و و براساس امتیازات کسب شده در مرحله دوم نتایج حاصل از برگزاری جشنواره ریسک پذیری: جایگاه واحد های مختلف دانشگاه از نظر ریسک پذیری برای اخذ و بکارگیری نوآوری ها. مشارکت: موفقیت در جذب سرمایه گذاران همکاری: تعداد همکاری های جدید درونی و بیرونی دسترسی به شایستگی ها تحقق یافته در عملکرد های نوآرانه
  • توسعه شایستگی ها به منظور ارائه تصویری كارآمد از عملكرد سیستم
  • قابلیت اندازه گیری كارآمدی سیستم
  • توانایی در تولید گزارش‌های جزئی از روندهای جدید
  • ایجاد تراز بین راهبرد ها و اهداف
  • ایجاد دید كلی و سریع از عملكرد بخش ها
  • شفاف سازی عملكرد بخش ها و واحدها
 • فرایندهای جدید اثربخش
 • بهبود کیفیت
 • همکاری و ارتباط بیشتر درونی
 • افزایش درآمد
 • کاهش هزینه های اضافی
 • حفظ و ارتقاء سطح رضایتمندی
 • استفاده موثر از ظرفیت های منابع فیزیکی
 • چینش پویای فنآوری ها و تجهیزات و الگوی مناسب کاربری آنها
 • برقراری ارتباط با مشتریان احتمالی
 • دسترسی به تجارب موجود

توجه ویژه برای تکمیل فرم پرسشنامه ثبت موضوع از شماره 4 تا 11  در خصوص تکمیل شاخصها

نمونه تکمیل شده این شاخصها در خصوص موضوع تقدیر شده در جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه سال 1394 با موضوع : 

ساماندهي و جذب کمکهاي خيرين حوزه سلامت دانشگاه

شماره تماس همکاران در ستاد نوآوری جهت پاسخگویی به شما : 81633804-81634116-81633817

                         شاخص

1393

1394

توضیحات

ميزان هزينه

کمکهاي خيرين تا سال 93 بيش از 45 ميليارد تومان بوده است.

ميزان کمکهاي نقدي تا آذر 94 4، ميليارد تومان و تجهيزات حدود 21 ميليارد تومان مي باشد

سير صعودي جذب منابع مردمي

تعداد افراد بهره مند

کليه بيماران واحدهاي درماني و بهداشتي

کليه بيماران واحدهاي درماني و بهداشتي

کليه بيماران مراجعه کننده به واحدهاي درماني-دانشجويان تابعه-ارائه آسانتر خدمات توسط پرسنل درماني با تامين تجهيزات و ساخت و تعمير بخش هاي کلينيکي و پاراکلينيکي

تعداد گروههاي علمي و کارشناسي مشارکت کننده در عملکرد نوآورانه

 

 

تشکيل جلسات کميته تخصصي کانون با کارشناسان مجمع خيرين سلامت  کشور و استان تهران- تشکيل جلسات پي در پي کميته تخصصي کانون با کارشناسان متبحر و با تجربه در موسسات خيريه

مدت زمان انجام خدمات