جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه

معرفی جشنواره 

  • مرحله 1. ثبت موضوع

  • مرحله 2. ارزیابی داوری

  • مرحله 3. نظرسنجی

  • مرحله 4. انتشار نتایج


در عصر امروز؛ موضوع مدیریت نوآوری، مدیریت دانش، جهانی شدن ارتباطات و انتقال سریع اطلاعات در همه سیستم های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی جنبه کاربردی پیدا کرده و مبنای توسعه خدمات و سیستم های مبتنی بر نوآوری در محیط های آموزش علوم پزشکی و نظام ارائه خدمات در بیمارستان ها و مراکز ارائه خدمات سلامتی شده است. فناوری نوظهور مبتنی بر برنامه نوآوری، عامل موثری در بهبود سبک زندگی، پیشگیری از بیماری ها، درمان های جدید و عدالت اجتماعی بوده و هست. از این روی در این چند دهه اخیر سعی بر این بوده تا همه شئون و ابعاد زندگی به این سمت حرکت کند. اما آنها که نتوانستند با شناخت صحیح از خود و اقتضائات تاریخی، ورودی مدبرانه، هدفمند، با برنامه و در عین حال سریع و پرتوان به عصر جدید و همراهی با دنیای پیشرو داشته باشند دچار شکاف نوآوری شده اند و از دسترسی به امکانات نوین و استفاده مطلوب از مزایای فراوان آنها محروم مانده اند.

جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه با محوریت برنامه چهار ساله دانشگاه طراحی شده است و تنها با عزمی جدی و همه جانبه و البته با حمایت همه همکاران و ذینفعان امکان اجرای آن فراهم می شود. از اهم اثرات اجرای مجازی جشنواره عبارتند از :

  •    تبدیل فرهنگ شفاهی به فرهنگ کتبی
  •    قدرت بسیج کنندگی
  •    ایجاد اتاق فکر به وسعت دانشگاه
  •    ایفای نقش بعنوان دماسنج خلاقیت، هم افزایی، ریسک پذیری، توجه به شایستگی ها، انگیزه و اشتیاق در سطح دانشگاه

جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه در فضایی گسترده، با هزینه کم و سرعت بالا در سطح وسیع در اختیار کاربران قرار می گیرد و کاربران در فضای مجازی می توانند به راحتی و بدون نگرانی از افشای اطلاعات جوابگو باشند.