جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه

تقدیر از طرحهای برتر 

  • مرحله 1. ثبت موضوع

  • مرحله 2. ارزیابی داوری

  • مرحله 3. نظرسنجی

  • مرحله 4. انتشار نتایج

تقدیر از طرحهای برتر فصول جشنواره 1394

گزیده ای از متن تقدیر نامه ها  ...

"برگزاری جشنواره مجازی عملکرد های نوآورانه  فرصت مناسبی برای تجلی  مشارکت همکاران برای هم افزايي رقابتی و توجه به توانمندی های بالقوه و بالفعل خانواده بزرگ دانشگاه است لذا باعنايت به تلاش گروهی شما در ثبت موضوع عملکرد نوآورانه تحت عنوان و کسب بيشترين امتياز ؛بدينوسيله مراتب تقدير و تشکر از مشارکت  ارزشمند تان را ابراز می نمايم

اميد است با عنايت خداوند بزرگ،تلاش های مجدانه و همدلی کليه همکاران؛ زمینه فعال سازی عملکرد های نوآورانه مشارکتی و چند تخصصی  فراهم شده و خانواده بزرگ دانشگاه را در ایجاد محیطی  الهام بخش برای تحقق نوآوري سازمانی یاری نمایید."